Boken har fått en egen webbsida: sistamars.se. Hela boken finns för gratis nerladdning där, liksom lite om bakgrunden till den. Trevlig läsning!

Varsågod: prologen till min bok, ”Sista människan på Mars”: Sista_Mars_Prologepilog