Det här är bokföringsbyrån som jag själv hade velat anlita!

När jag startade mitt första företag 1996, valde jag att göra all bokföring själv, trots att många avrådde mig från det. Att jag satt med en relativt färsk fil kand i redovisning var förstås ett starkt argument för att ta saken i egna händer, likaså att jag hade extrem brist på både pengar och kunder. Men viktigast var nog att jag inte ville tappa kontrollen över mitt företag, genom att lämna bort en av kärnprocesserna. Utan pengar, inget företag och den som inte vet vad som händer med pengarna, vet inte vad som händer med företaget. Tänkte jag…

Det har varit en spännande resa med många djupa dalar och jag har flera gånger fått belägg för att jag inte visste vad jag gjorde när jag började. Bokföring i Sverige handlar minst lika mycket om skattesystemet, som om redovisningsprinciper. Kunskap om det senare, som jag hade, ger inte nödvändigtvis någon vägledning om det förra. Det har tagit sin tid att förstå Skatteverkets logik, men det gick. Nu är jag redo att vägleda andra i skattedjungeln.

Idag ångrar jag inte att jag lärde mig den hårda vägen, men jag vill gärna hjälpa andra att undvika en del av de mindre bra beslut jag själv har tagit. En av de fundamentala svårigheterna i relationen entreprenör/skattesystem handlar om tidshorisont. Det lilla företaget har ofta en fördel genom att vara snabbt, flexibelt och fokusera på nuet. I det perspektivet ter sig det svenska skattesystemet som extremt långsamt och trögt. Skatteverket glömmer aldrig! Jag hjälper dig som entreprenör att komma ihåg, men framför allt att planera så det inte kommer några dumma överraskningar längre fram.

Jag ser mig själv som en översättare mellan entreprenören och Skatteverket. Jag kan översätta mellan VD och styrelse, mellan huvudägare och delägare och mellan företag och bank också, om det skulle behövas. Men det gör det sällan för ett riktigt litet företag. Därför försöker jag göra din bokföring så öppen, transparent och begriplig som möjligt. Det är ditt företag och du ska ha kontroll på det.

Just därför har jag heller inga färdiga mallar för hur vårt samarbete ska se ut. Du ska anlita mig på det vis du vill och för de uppgifter du behöver, varken mer eller mindre. Jag kan skicka dina fakturor, betala dina räkningar, förhandla med din bank, boka dina tågbiljetter, uppdatera din hemsida och påminna dina dåliga betalare. För många av mina kunder gör jag löpande bokföring och rapporterar in moms, punkt slut. Några gör sin egen bokföring och jag hjälper till med bokslut och deklaration en gång om året. Var så god och välj!

Välkommen till en bokföringsbyrå på dina villkor!

Henrik Hall